Dharmendrasinhji Arts College ISO 9001:2015
Affiliated to Saurashtra University
Education Department, Govt. Of Gujarat

Participate in Inter College Softball competition(Men)

04/03/2022
Dharmendrasinhji College Ground

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી આયોજિત આંતરકોલેજ સોફ્ટબોલ સ્પર્ધા તારીખ ૦૪/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ કોટક સાયન્સ કોલેજ રાજકોટ ના ઉપક્રમે ધર્મેન્દ્રસિંહજી કોલેજ મેદાન ખાતે સવારે ૦૮.૦૦ કલાકે આયોજન થયું હતું. જેમાં આ કોલજના ૧૧ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધેલ હતો અને વાજા કલ્પેશ તથા તાવીયા અવસરની પસંદગી યુનિવર્સિટી સોફ્ટબોલ ટીમમાં થયેલ છે.