Downloads

Sr Title Date Download
1 CBCS (રેગ્યુલર) અભ્યાસક્રમના વિદ્યાર્થી માટેની પુનઃમૂલ્યાંકનની અરજી કરવાની માર્ગદર્શિકા 18/05/2020 Download
2 એનરોલ્મેન્ટ રદ માટેની અરજી 28/12/2019 Download
3 બોનાફાઈડ માટેની અરજી 28/12/2019 Download