Dharmendrasinhji Arts College
Affiliated to Saurashtra University
Education Department, Govt. Of Gujarat

Notes

અસાઈમેન્ટ પેપર – ૦૪ : ભારતનો ઈતિહાસ (૨૦૨૦-૨૧)

27/03/2021

શ્રી ધર્મેન્દ્રસિંહજી આર્ટસ કોલેજ – રાજકોટ
બી.એ. સેમેસ્ટર-૨ અસાઈમેન્ટ
વિષય:ઈતિહાસ (2020-21)
પેપર – ૦૪ : ભારતનો ઈતિહાસ

1 ચંદ્રગુપ્ત બીજો અને તેની સિધ્ધિઓ
2 ગુપ્ત યુગ દરમ્યાન સાહિત્ય કલા,શિક્ષણ અને વિજ્ઞાન નો વિકાસ આલેખો
3 હષૅવધૅન ની કારકિર્દી અને સિધ્ધિઓ ચર્ચા કરો.
4 રજપૂત યુગ ની રાજકીય, સામાજિક,ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક પરિસ્થિતિ ની ચર્ચા કરો.